Forskning

NFPT kan med stolthet presentere denne nettsiden der forskning på eller tilknyttet Psykosyntese vises. Det er et dokument som er under utvikling der nyere forskning ligger øverst og eldre forskning lengre ned på siden.

Psykosyntese i sin psykologiske forankring og vitenskapelige tilnærming favner bredt, noe som ligger i navnet ‘psykosyntese’ og står for en psykologisk syntese. Psykosyntesens grunnlegger dr.Roberto Assagioli (1888-1974) var en vitenskapsmann, psykiater, psykoanalytiker, humanist og en åndelig søker. Psykosyntese er en humanistisk psykologi (Assagioli, 1988, s11) og samtidig en transpersonlig psykologi ((Assagioli, 1988). Videre har psykosyntese mye til felles med eksistensiell psykoterapi (Assagioli, 1965, s3), og psykodynamisk psykoterapi, ett samlebegrep for  terapiformer med opphav i psykoanalysen og humanistisk syn.

Som vitenskapsmann hadde Assagioli ett tydelig ståsted som beskrevet av Sergio Bartoli i forordet til boken ‘Transpersonal Development’:

«Assagioli took up a position against the exclusion of the ‘spiritual’ from the domain of scientific research and, in the name of authentic humanistic science, put forward a method of experimental inquiry which did not restrict it’s attention to quantitative aspects, but supplemented them with the qualitative value of experience.” (Assagioli, 1988, s11)

Med denne informasjonen som bakteppe vil leseren oppdage at titler og linker på forskningsartiklene er hentet fra flere områder. Det er forskning direkte på psykosyntese og det er forskning av psykosyntese terapeuter med indirekte referanse til psykosyntese. Det er forskning av andre forskere med tilknytning til psykodynamisk psykoterapi og humanistisk psykoterapi.

Vider vil leseren finne såkalte systematiske kunnskapsammenstillinger (systematic reviews) som er en vurdering av forskningkunnskap fra flere forskningsartikler sett i sammenheng.

God leselyst!