Psykosynteseterapi

Som utøvere av psykosynteseterapi har vi tillit til menneskets egne ressurser og sjelens dype lengsel etter å utrykke seg. Det er du og dine behov som står sentralt i terapien og det er du som har de nødvendige ressurser for å kunne løse opp indre spenninger og skape indre fred, frihet og harmoni i ditt liv.

Terapeuten vil møte deg der du er og vil være en ledsager og støtte på din indre reise mot økende bevissthet om deg selv og din prosess. Utgangspunktet for terapien er en terapeutisk samtale og relasjonen mellom klient og terapeut. I psykosynteseterapien tar vi blant annet i bruk drømmer, visualisering og bevisstgjøring av kroppen.

Selv om psykosynteseterapien er basert på samtale er den en helhetlig psykologi som innbefatter menneskets tanker, følelser, kropp og sjel. Metode og teknikk varierer mellom terapeutene og i forhold til klientenes behov og prosess.

Hva kan psykosynteseterapien gi deg?

Å gå regelmessig i terapi vil bidra til at du tilegner deg nye innsikter om deg selv og din relasjon til andre. Det kan også gi deg en større aksept av alle delene av din personlighet. Gjennom psykosynteseterapi legges det til rette for å:

  • Øke forståelsen av deg selv, for andre og relasjonen mellom dere.
  • Øke selvtilliten, slik at du kan være friere i deg selv og tydeligere for andre.
  • Komme i kontakt med din egen kreativitet og skaperevne.
  • Hente frem dine indre ressurser og oppdage flere valgmuligheter.
  • Oppleve deg selv og andre på en hel og ekte måte.
  • Utvikle større følsomhet, tilstedeværelse og styrke.
  • Gi deg inspirasjon og entusiasme til å leve mer autentisk.