Velkommen!

NFPT er interesseforeningen for Psykosynteseterapeuter i Norge, etablert i 2002. 

I januar 2023 hadde NFPT 47 medlemmer. Av disse arbeider 30 som terapeuter i egen virksomhet; på heltid og på deltid. Foreningen har i tillegg 17 interessemedlemmer. 

NFPT har som hovedformål å ivareta medlemmenes interesser. Vi arbeider for faglig utvikling, informasjon og innspill til offentlige myndigheter, utvikling av kontakt og samarbeid med organisasjoner både nasjonalt som internasjonalt og bidrar til at medlemmene utøver sin virksomhet på en forsvarlig måte. Vi skal også spre kunnskap om psykosyntese som forståelsesmodell for menneskelig vekst og som metode for veiledning og terapi.

NFPTs medlemmer har sin utdannelse fra EAP-godkjente skoler. I Norden er/var disse Psykosyntesinstitutet (Göteborg) og Psykosyntes Akademin (Stockholm) og Norsk Institutt for Psykosyntese (Oslo). Instituttene i Oslo og Gøteborg ble avviklet, i desember 2016 og mars 2022. Vi har også medlemmer med utdanning fra The Psychosynthesis Trust i England.

NFPT er godkjent som utøverorganisasjon i Registeret for Utøvere av Alternativ Behandling. Medlemmer i registeret har anledning til å kalle seg Registrerte Psykosynteseterapeuter. NFPT er medlem i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) som igjen er tilsluttet European Association for Psychotherapy (EAP).