NFPT

Velkommen til NFPT

NFPT som ble etablert i  2002, er interesseforeningen for Psykosynteseterapeutene i Norge. 

Ved begynnelsen av 2018 har NFPT 41 medlemmer som ferdig utdannete psykosynteseterapeuter. Av disse arbeider 37 som terapeuter i egen virksomhet; på heltid og på deltid. Dessuten har  foreningen  14 medlemmer som er i  sin studentpraksis  og  i tillegg  7 interessentmedlemmer. 

NFPT skal ivareta medlemmenes interesser, skal arbeide for faglig utvikling og kompetanseheving, skal arbeide for medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter, skal utvikle kontakt og samarbeid med aktuelle organisasjoner, nasjonalt som internasjonalt, skal medvirke til at medlemmene utøver sin virksomhet på forsvarlig måte, skal utbre kunnskap til psykosyntese som forståelsesmodell for menneskelig vekst og utvikling og som metode for veiledning og terapi.

NFPTs medlemmer har sin utdannelse fra EAP-godkjente skoler. I Norden er disse Psykosyntesinstitutet (Göteborg) og Psykosyntesakademin (Stockholm). Norge har ingen godkjente skoler etter at Norsk Institutt for Psykosyntese ble avviklet 31.12.16.

NFPT er godkjent som utøverorganisasjon i Registeret for Utøvere av Alternativ Behandling. Ved begynnelsen av 2018 var  30 av våre medlemmer  registrert i registeret og har anledning til å kalle seg Registrerte Psykosynteseterapeuter.

NFPT er medlem i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) som igjen er tilsluttet European Association for Psychotherapy (EAP).
 
 
Du er her: Home