Medlemssider

NFPT har to typer medlemsskap:

1. Fullverdig medlemskap
Tilbys dem som er ferdig utdannet psykosynteseterapeuter og som praktiserer som terapeut

NFPTs fullverdige medlemmer har følgende medlemsfordeler:

 • NFPT og / eller NFP bak navnet ditt er en kvalitetssikring av deg som psykosynteseterapeut
 • Du får en presentasjon av deg selv med kontaktinformasjon på våre websider, under «Terapeuter»
 • Har du en presentasjon av deg selv på våre websider, linkes det til denne og andre terapeuter fra NFPs websider «Finn din Psykoterapeut»
 • Medlemskap i NFPT  er en forutsetning for å bli registrert som psykosynteseterapeut i registeret for alternative behandlere
 • Du får et fagetisk råd hvor du kan søke råd om etiske problemstilllinger
 • Klienter kan kontakte fagetisk råd dersom de ønsker å klage på behandlingen de har fått
 • Medlemskap i NFPT er en forutsetning for EAP-godkjenning
 • Tilbud om kollektiv ansvarsforsikring
 • Tilgang på faglig nettverk
 • Tilbud om kurs og konferanser i regi av NFPT og NFP

2. Interessemedlemskap
Tilbys dem som helt eller delvis har fullført utdannelse som psykoterapeut i psykosyntese, men som ikke er praktiserende eller fyller betingelsene for fullverdig medlemskap. Utdannelsen må ha vært ved læresteder som oppfyller kravene til medlemskap i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP). Interessemedlemmer har ikke stemmerett.

NFPTs interessemedlemmer har følgende medlemsfordeler:

 • Du får et fagetisk råd hvor du kan søke råd om etiske problemstilllinger
 • Tilgang på faglig nettverk.
 • Tilbud om kurs og konferanser i regi av NFPT og NFP.