Fagetisk Råd

Fagetisk Råd er et rådgivende organ for styret.

Rådets oppgaver er å utarbeide og vedlikeholde fagetiske prinsipper. Rådet kan gi uttalelse om fortolkning av etiske regler, og det skal forberede og ta stilling til klager.

Fagetisk Råd følger regler om habilitet i henhold til Domstolsloven.

Fagetisk råd for NFPT:
Leder: Jørn Liebezeit Tlf. 92045427 jorn@liebezeit.no
Ingvild Henninen Tlf 93089912 ingvildhenninen@yahoo.no
Halvor Kjølstad Tlf. 91166548 halvor@dvergstadconsulting.no