Utøverorganisasjon i Registeret for utøvere av alternativ behandling

FOR UTØVERE AV ALTERNATIV BEHANDLING

Høsten 2010 ble NFPT godkjent av Helsedirektoratet som Utøverorganisasjon til Registeret for utøvere av alternativ behandling. Det innebærer at fullverdige medlemmer som har gyldig forsikring kan registrere seg i registeret.

OM REGISTRERING

Bare utøvere som er medlem i en godkjent utøverorganisasjon kan registreres i registeret og før registrering kan skje krever registreret at NFPT bekrefter at utøveren har gyldig medlemsskap og gyldig forsikring.

Derfor har vi lagt opp prosedyren slik at medlemmet laster ned registreringsskjema fra registeret, fyller det ut, signerer og sender det til NFPT ved styreleder som bekrefter det som bekreftes skal og deretter sender det hele til registeret.

Etter at registrering har skjedd vil den registrerte motta krav om innbetaling av registreringsavgift fra registeret.

Det påløper også en årlig avgift som blir krevet inn direkte fra registeret hvert år for å opprettholde registreringen. Manglende betaling vil føre til sletting.

Ved registrering i registeret for utøvere av alternativ behandling skal medlemmet i NFPT registrere seg som Psykosynteseterapeut og intet annet. Det er for psykosynteseterapeutene NFPT er blitt godkjent som utøverorganisasjon.

For å opprettholde registreringen må utøver ha gyldig ansvarsforsikring og gyldig medlemskap i NFPT.

Det finnes ingen krav om at en utøver må registrere seg for å utøve alternativ behandling, men når medlemmet er registrert har det anledning til  å kalle seg registrert psykosynteseterapeut.

Loven om alternativ behandling av sykdom gjelder for alle utøvere, uavhengig om utøver er registrert eller ikke.

OM REGISTERET

Lov om alternativ behandling av sykdom mv. (www.lovdata.no/all/nl-20030627-064.html) trådte i kraft 01.01.04z≤≤. I forbindelse med den nye loven ble det opprettet et frivillig register for utøvere av alternativ behandling under Brønnøysundregistrene (www.brreg.no/registrene/altbas/altbas.html).

Registeret gjør det mulig å søke etter utøvere av ulike alternative behandlingsformer som tilfredsstiller nærmere bestemte krav. Registeret er hjemlet i Lov om alternativ behandling av sykdom mv. § 3, og reguleres i Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling.

Registerordningen skal bidra til å ivareta pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter for den som oppsøker en registrert alternativ behandler. I tillegg skal ordningen bidra til seriøsitet og forretningsmessig ordnede forhold blant utøvere av alternativ behandling.

Sosial- og helsedirektoratet er ansvarlig for godkjenning av utøverorganisasjoner som kan delta i registerordningen. Godkjenningen er knyttet til formelle, etiske og forretningsmessige forhold, men innebærer ingen faglig eller kvalitetsmessig vurdering av den enkelte utøver eller behandlingsform.

Det stilles en rekke krav til utøverorganisasjonen for at den skal bli godkjent. Utøverorganisasjonen må blant annet ha vedtekter som tilsier at utøveren må forplikte seg til å drive forsvarlig virksomhet, gi nødvendig informasjon til pasientene og behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte.

Utøverorganisasjonen må også ha vedtektsfestet klagerett for pasienter over medlemmenes yrkesfaglige atferd. Det er organisasjonen og ikke det offentlige som stiller faglige krav til utøverne. Utøverorganisasjonene kan ha forskjellige faglige krav innen samme behandlingsform.

Registerordningen må ikke forveksles med autorisasjon av helsepersonell etter helsepersonelloven.

Lov om alternativ behandling gjelder for alle utøvere av alternativ behandling uansett om de er registrert i registeret eller ei.