NFPT

Velkommen til NFPT

NFPT er interesseforeningen for Psykosynteseterapeutene i Norge og har både ferdigutdannede terapeuter og studenter som medlem.

NFPT skal ivareta medlemmenes interesser, skal arbeide for faglig utvikling og kompetanseheving, skal arbeide for medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter, skal utvikle kontakt og samarbeid med aktuelle organisasjoner, nasjonalt som internasjonalt, skal medvirke til at medlemmene utøver sin virksomhet på forsvarlig måte, skal utbre kunnskap til psykosyntese som forståelsesmodell for menneskelig vekst og utvikling og som metode for veiledning og terapi.

NFPTs medlemmer har sin utdannelse fra EAP-godkjente skoler. I Norden er disse Norsk Institutt for Psykosyntese (NIP), Psykosyntesinstitutet (Göteborg) og Psykosyntesakademin (Stockholm).

NFPT er godkjent som utøverorganisasjon i Registeret for Utøvere av Alternativ Behandling og de medlemmene som har registrert seg i registeret har anledning til å kalle seg Registrerte Psykosynteseterapeuter.

NFPT er medlem i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) som igjen er tilsluttet European Association for Psychotherapy (EAP). Fullverdige medlemmer i NFPT er automatisk medlem i disse organisasjonene.
Du er her: Home