Terapeut Unni Heim

Navn: Unni Heim
Praksissted: Oslo og Tromsø
E-post: unni@biodanza.no
Telefon: 91119359
Web: www.biodanza.no

De som kommer i terapi hos meg står ofte midt i skjæringspunktet mellom en livskrise/eksistensiell krise og en spirituell oppvåkning. De lengter etter endring, de vet at de trenger å få dypere kontakt med egne følelser, det er noe som presser seg på innefra. De ønsker å bearbeide sin historie, de står midt i en tap eller sorgprosess eller de opplever at de ikke har balanse mellom det å gjøre og det å være. Mange ønsker større kontakt med seg selv, sine handlinger og følelser, sine røtter og de lengter hjem til seg selv.

Jeg er utdannet psykoterapeut innen psykosyntese, biodanzlærer og sivil ingeniør. I det daglige underviser og leder jeg grupper i dans, meditasjon, livstransformasjon og sjamanistiske prosesser.

I mitt arbeid som individual terapeut høster jeg fra mine erfaringer fra arbeidet med grupper over hele verden.

Tilbake til terapeutoversikten