Terapeut Tine Brager Hynne

Navn: Tine Brager Hynne
Praksissted: Oslo
Adresse: Nordahl Brunsgate 22, 4. etg, 0165 Oslo
Telefon: +47 99090407
E-post: tine@rosentine.no
Websidewww.rosentine.no

Beskrivelse:
Tine Brager Hynne er utdannet Rosenterapeut, Psykoterapeut, og Yogalærer. Tine driver Rosentine i Oslo. Den viktigste kompetansen jeg har i møte med mennesker, er erfaringen jeg har gjort i mitt eget liv, og i arbeid med kvinner som har fått sine grenser trått over. Erfaringer som viser at vi er skapt med evnen til å hele sår vi har fått, til å gjenopprette balansen i kroppen, og til å leve
meningsfulle liv.

Jeg jobber med kvinner som har opplevd seksuelle overgrep slik at de kan ta tilbake kraften og styringen i sitt eget liv. Kraften og styringen kan ha måttet vike plass for overlevelsesstrategier som har vært nødvendig tidligere. Disse strategiene kan etter hvert hindre oss i å leve rike liv.

Jeg jobber helhetlig med å hjelpe kvinner, og har ulike metoder og verktøy for å bistå i prosessen med å finne tilbake kraften. I samarbeid med den som ønsker hjelp, lager vi et program/prosess som løper over en tid.

Når jeg ser kvinner som virkelig tar tilbake kraften sin, gir det dyp mening å få være med på reisen. Det er som om kvinnene får et nytt liv, ny giv, og glede til å leve sine liv fullt og helt. Jeg er ydmyk og takknemlig for å jobbe med disse.

Tilbake til terapeutoversikten