Terapeut Øystein Jack Næss

Navn:Øystein Jack Næss
Praksissted: Oslo
Adresse: Bygdøy allé 21, 4. etg
E-post: post@psykoterapiogcoaching.no
Telefon:91346847
Web: www.psykoterapiogcoaching.no

Beskrivelse:
Jeg kaller meg PersonUtvikler. Noen kommer til meg for å utvikle seg og for å nå sitt fulle potensiale, andre kommer fordi livet har blitt innviklet; de trenger hjelp til å vikle seg ut. Andre igjen er opptatt av livets åndelige dimensjoner og ønsker å utforske dette. Jeg tilpasser terapeutisk metode til den enkelte klient.

Fysisk aktivitet og kosthold er viktig for helsa, og jeg tilbyr derfor både trenings- og kostholdsveiledning. Siden jeg har jobbet som leder i mange år, samtidig som jeg har ledelsesutdannelse fra både Forsvarets spesialkommando og sivile universiteter, tilbyr jeg også lederutvikling på høyt nivå.

Jeg er utdannet psykoterapeut i psykosyntese og NLP-Coach, og jeg utdanner meg til kostholdsveileder. Jeg har en master i Statsvitenskap (UIO), og jeg jobber i dag med å fullføre en master i Helseadministrasjon (UIO). Jeg er Spesialjeger, og jeg har befalsutdannelse i fra Forsvarets spesialkommando. Siden 2009 har jeg jobbet som rådgiver i Forvarets sanitet v/ Institutt for militærpsykiatri.

Send meg en e-post på post@psykoterapeutogcoaching.no eller kontakt meg på mob: 91346847 for uforpliktende samtale. Jeg tilbyr også terapi over digitale plattformer. 

Tilbake til terapeutoversikten