Terapeut Nina Høiås

Navn: Nina Høiås
Praksissted: Elverum og Hamar
Telefon: 98884622
E-post: nina4@live.no
Web: www.psykoterapipraksis.com

Jeg er privatpraktiserende psykosyntese psykoterapeut med mange års klinisk erfaring. Jeg er utdannet sykepleier i bunn, med en etterutdanning i rus/psykiatri. Har bred og lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten innen psykiatri. 

Er du i behov for time, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Jeg kan ved behov også foreta telefonkonsultasjoner.

Jeg holder til sentralt i Elverum, men har også mulighet for å ta i mot noen klienter sentralt i Hamar. 

Tilbake til terapeutoversikten