Terapeut Frederick Nathanael

Navn: Fredrick Nathanael
Praksissted: Oslo/Frogner og Våler i Østfold
Adresse: Bygdøy Allé 21 og hjemmekontor i Svinndal
Telefon: 92033236
E-post:  post@vekst1.no
Webside
www.vekst1.no

Beskrivelse:
Født i 1981, psykoterapeut og kunstner. Utdannet ved Norsk Institutt for Psykosyntese og fra Psykologisk Institutt, UIO, med mastergrad i helse- og sosialpsykologi. Jeg har jobbet med undervisning, behandling og fagutvikling innen psykisk helsevern siden 2009. Jeg er opptatt av å møte deg der du er og jobber gjerne over lang tid. Bruker ofte kreative tilnærminger i terapirommet. Jobber også ute der jeg bor 3 km inn i uforstyrret natur.

I mitt arbeid har jeg jobbet spesielt mye med kreative og høysensitive mennesker som strever med utmattelse og vanskeligheter med å finne sin plass i livet og i fellesskap uten at det går utover gode grenser og egne behov. Jeg er også opptatt av eksistensielle spørsmål og møte mennesker som opplever ås tå fast og lengte etter dyp endring. I praksisen min har jeg møtt mange som trenger hjelp til å gi slipp, å sørge og finne mening i vanskelige overganger i livet. Videre har jeg jobbet mye med personer som definerer seg som skeiv og kommer for å utforske og finne mer frihet i møte med egen seksualitet og kjønnsidentitet.

Ta kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende første samtale.

Tilbake til terapeutoversikten