Terapeut Anne Brit Sylvareik

Navn: Anne Brit Sylvareik
Praksissted: Nesodden og Majorstuen
E-post: sylvareik@gmail.com
Telefon: 47892799
Web: www.traumeheling.net
www.narm.no

Beskrivelse:
Psykoterapeut  med spesialisering innen transpersonlig psykologi,
kroppsorientert psykoterapi, sjokk/traumer og relasjonstraumer.

Somatisk, nevroaffektiv og eksistensiell psykoterapi.
NFPT, SEP, NARM

Tilbake til terapeutoversikten