Terapeut Aase-Merethe Hegg

Navn: Aase-Merethe Hegg
Praksissted: Helsehuset Lierskogen – Drammen/Asker
Adresse:  Gamle Drammensvei 98, 3420 Lierskogen
E-post: amh@amhegg.no
Telefon:  90778164
Webside: www.terapiforpar.no, bevegelsefrahjertet.no

Beskrivelse:
Bevegelse fra hjertet betyr for meg å la meg lede av kjærligheten og leve fra kjernen i meg. For mange av oss har det vært nødvendig å ta vare på og beskytte denne sårbare kjernen som inneholder vår innerste essens – hvem vi er og hva våre kvaliteter er. Vi har ofte lagt lag på lag av beskyttelse rundt hjertet, og det kan derfor være vanskelig å få kontakt med vår sårbarhet.

Kjærligheten kan være pakket inn i uforløst smerte, sorg og frykt – vanskelige og vonde følelser som gjennom aksept og bearbeiding kan åpne oss til hvem vi er og hva vi lengter etter og ønsker å gi. Det kan være fint å få hjelp og følge på veien tilbake til sin egen kjerne og kjærligheten. Jeg tilbyr individuell terapi, parterapi og Movement Medicine.

Jeg er utdannet Psykoterapeut Psykosyntese (NIP 2006) og er registrert psykosynteseterapeut MNFPT. Jeg startet klientarbeid i januar 2007, og i 2010 fullførte jeg en toårig videreutdanning i parterapi, CreativeCoupleWork. Jeg er Movement Medicine Facilitator and Teacher. I tillegg til terapivirksomhet har jeg mange års erfaring fra coaching, veiledning og ledelse av grupper og enkeltindivider.

Jeg tilbyr også onlineterapi.

Tilbake til terapeutoversikten