Terapeut Eirin J. Strandvik Røgeberg

Navn: Eirin J. Strandvik Røgeberg
Praksissted: Oslo
Adresse: Kurveien 5, 0495 Oslo
E-post: eirin.rogeberg@live.no
Telefon: 91708828/93092181
Webside: www.terapiogdrom.com

Beskrivelse:
Jeg er registrert psykosynteseterapeut MNFPT og har arbeidet som terapeut siden 2004. Jeg er også utdannet drømmeveileder. Jeg tar imot klienter til individualterapi og til arbeide med drømmer. Ved behov kan terapien gjennomføres pr. telefon.

Tilbake til terapeutoversikten