Organisasjonen

NFPTs øverste organ er årsmøtet, som velger styret, fagetisk råd og valgkomitéen. Styret er utøvende organ mellom årsmøtene.

Tillitsvalgte 2021 – 2022

STYRET:FAGETISK RÅD:
Styreleder:Leder:
Anne Sloth Dieserud
Tlf. 97963623
leder@nfpt.no
Jørn Liebezeit
Tlf. 92045427
jorn@liebezeit.no
Styremedlemmer:Medlemmer:
Tone Fredø
Tlf. 97062614
okonomi@nfpt.no
Halvor Kjølstad
Tlf. 91166548
halvor@dvergstadconsulting.no
Anita Hvale
Tlf. 93603534
anitahvale@hotmail.com
Nina Ringnes
Tlf. 909 63 971
ninar@online.no
Frederick Nathanael
Tlf. 92033236
post@vekst1.no
Øystein Simmenes
Tlf. 95022526
oystein@simmenes.no
Monika Lillevik
Tlf. 98009925
info@bodymindoslo.no
Vivi Cecilie Skår
Tlf. 90830466
viviskaar@gmail.com
Varamedlemmer:REPRESENTANTER I NFP:
Tine Brage Hynne
Tlf. 99090407
tine@rosentine.no
Hovedrepresentant;
Anne Sloth Dieserud
Tlf. 97963623
Vararepresentant:
Frederik Nathanael
Tlf. 92033236
KURS OG SEMINARUVALGET:VALGKOMITEN:
Fredrik Nathanael
Tlf. 92033236
post@vekst1.no
Jørn Liebezeit
Tlf. 92045427
jorn@liebezeit.no
Nina Ringnes
Tlf. 90963971
post@ninaringnes.no