Medlemsskap

NFPT har to typer medlemsskap:

1. Fullverdig medlemskap
Tilbys dem som er ferdig utdannet psykosynteseterapeuter og som praktiserer som terapeut

NFPTs fullverdige medlemmer har følgende medlemsfordeler:

 • NFPT og / eller NFP bak navnet ditt er en kvalitetssikring av deg som psykosynteseterapeut.
 • Du får en presentasjon av deg selv med kontaktinformasjon på våre websider
 • Du kan bli en del av databasen «finn terapeut» på hjemmesiden til  Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP)
 • Medlemskap i NFPT  er en forutsetning for å bli registrert som psykosynteseterapeut i registeret for alternative behandlere og få momsfritak.
 • Du får et fagetisk råd hvor du kan søke råd om  etiske problemstilllinger
 • Klienter kan kontakte fagetisk råd dersom de ønsker  å klag på behandlingen de har fått
 • Medlemskap i NFPT er en forutsetning for EAP-godkjenning.
 • Tilbud om kollektiv ansvarsforsikring.
 • Tilgang på faglig nettverk.
 • Tilbud om kurs og konferanser i regi av NFPT og NFP.
 • Tilgang på hjemmesidens online database der medlemmene selv kan oppdatere sin PFO (profesjonell faglig oppdatering)

2. Interessemedlemskap
Tilbys dem  som helt eller delvis har fullført utdannelse som psykoterapeut i psykosyntese, men som ikke fyller betingelsene for fullverdig medlemskap eller studentmedlemskap. Utdannelsen må ha vært ved læresteder som oppfyller kravene til medlemskap i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP), Interessemedlemmer har ikke stemmerett.

NFPTs støttemedlemmer har følgende medlemsfordeler:

 • Du får et fagetisk råd hvor du kan søke råd om etiske problemstilllinger
 • Tilgang på faglig nettverk.
 • Tilbud om kurs og konferanser i regi av NFPT og NFP.
 • Tilgang på hjemmesidens online database der du selv kan oppdatere sin PFO (profesjonell faglig oppdatering)