Forhåndsgodkjenninger

Denne siden er en liste over hva som er  forhåndsgodkjent for PFO :

  • Kurs, konferanser, seminarer og fagdager godkjennes med samme antall timer som det er  er godkjent for PFO av

 

  • Kollegaveiledning eller gruppeveiledning godkjennes med PFO timer = antall timer totalt i veiledningen, ikke bare tiden satt av til hver enkelt terapeut (PFO kategori 2)

 

  • Undervisning eller foredrags/kurs/fagkvelder er forhåndsgodkjent for den som holder kurset med 3 timers forberedelse for hver kurstime som holdes i tillegg til tiden i undervisning (PFO kategori 5)

 

Du er her: Home Medlemssider Profesjonell Faglig Oppdatering Forhåndsgodkjenninger