Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO)

INFORMASJON OM PFO OG BRUKSANVISNING FOR ELETRONISK REGISTRERING AV PFO AKTIVITETER
NFPT har  PFO krav tilsvarende Norsk Forbund for Psykoterapi og European Association for Psychotherapy.
Kravene gjelder for  alle fullverdige medlemmer  i NFPT som har klienter i privat praksis

Kravene er 187,5 klokketimer profesjonell faglig oppdatering  over 5 år,men det er ikke et krav at de årlig innrapportert timer må tilsvare 1/5 av totalkravet. Oppdateringen kan skje fra følgende kategorier av aktiviteter:
PFO kategori 1: Videregående kurs eller utvidende kurs i psykoterapi
PFO kategori 2: Profesjonell veiledning av klientarbeid; en til en veiledning,  i gruppe eller  med kolleger
PFO kategori 3: Psykoterapikonferanser, fagdager og seminarer
PFO kategori 4: Profesjonelle aktiviteter/organisasjonsarbeid  i styrer eller komiteer
PFO kategori 5: Arbeid som veileder, i forskning,  som lærer i psykoterapi og ved utarbeidelse av faglitteratur.

Styret  i NFPT har vedtatt å ha en åpen holdning til  hva som kan telle som PFO i kategori 1 og 3.
En begrensning  er imidlertid  at  ikke mer enn 30 % av timene kan være fra  en av PFO-kategoriene.

NFP pålegger NFPT   å påse at medlemmene overholder,  innrapporterer og kan dokumentere sin PFO, og NFPT er pålagt å ha innført PFO rapportering  fra og med 1.1.2014 slik at første rapportering skal være senest primo 2015.
Konsekvensen av å ikke ha tilstrekkelig antall timer  PFO over 5 år  er at vedkommende  medlem ikke kan være fullverdig medlem i NFPT.

Bruksanvisning for elektronisk registrering av dine PFO-aktiviteter:

Vi  anbefaler at du registrerer PFO aktiviteter  fortløpende ; nå først  alle aktiviteter for 2014, så etter hvert som du  har slike aktiviteter utover i 2015, 2016 osv. Husk at kravet om  totalt antall PFO timer er 187,5 fortløpende over 5 år , men kravet om at registrering skjer er årlig.

Bruksanvisning.

Innlogging : Gå til medlemssider, så til profesjonell faglig oppdatering og så til Min PFO.
Her er snarveien: innlogging til min PFO. 
Første gang må du registrere  deg som ny bruker; det er under  "Har du ikke en konto" .
Etter en liten stund får du tilgang via en mail sendt til e-mailen du oppgir. Logg deg inn.
Du kommer nå inn på en side med 4 skilleark: Dashbord, Aktivitet, +Nyaktivitet og Profil.

Profil: Begynn med Profil og legg inn dine personlige data. Lagre dem. Du er nå klar til å registrere dine PFO aktiviteter. Gå til +Ny aktivitet.

+Ny aktivitet: Det er her du registrerer nye PFO aktiviteter.
Begynn med :
Aktivitet tittel:  For eksempel: Kveldsmøte NFPT  Christian Scheel  Menn, Aggresjon, Relasjon.
PFO kategori: Det er 5 kategorier å velge mellom. Kveldsmøte er  for eksempel en kategori 3 aktivitet.
Varighet :  Her skriver du antall timer PFO aktiviteten er godkjent som. Fagkveld er for eksempel 2 timer.
Fra dato-til dato: Sett inn hvilen dato det dreier seg om. Er det kun en dag setter du samme dato.
Notat: Her kan du for eksempel skrive hvem som er arrangør, hvilken dokumentasjon du har eller noe  du tenker du trenger å huske på aktiviteten. Eller du lar det stå åpent.
Trykk lagre og aktiviteten er lagret.

Aktivitet:  Dette er siden hvor alle aktiviteter du har registret står oppført i en etter hvert lang liste. Her kan du  laste opp kursbevis , redigere eller slette  tidligere registrerte aktiviteter.

Dashbord:  Dette er siden med søylediagram  som viser deg hvordan du ligger an totalt. Diagrammene  illustrerer det som står opplistet under Aktivitet.  De grønne søylene i det øverste diagrammet er antall timer registrert i de ulike PFO kategoriene, den grønne søyen i det  nederste viser det totale antall PFO timer du har registrer.  Det er en begrensning at ingen kategori kan være mer enn 30% av totalen og det illustreres i det nederste diagrammet. Derfor er det røde søyler i det øverste diagrammet som oppgir hvilken %  denne PFO kategorien har av ditt timeantall hittil. I de nederste viser den gule søylen  5års kravet på 188 (187,5) timer.

 

 

 

 

 

 

·     

 

6.   

 

 

7.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Det er sikkert mange spørsmål som reiser seg for dere i forbindelse med dette og vi skal forsøke å svare så godt vi kan. Ta kontakt med Nina på post@ninaringnes.no 

Du er her: Home Medlemssider Profesjonell Faglig Oppdatering