Organisasjonen

NFPTs øverste organ er årsmøtet, som velger styret, fagetisk råd og valgkomitéen. Styret er utøvende organ mellom årsmøtene.

Tillitsvalgte 2020-2022

STYRET:     FAGETISK RÅD:  
Styreleder:     Leder:  
Anne Sloth Dieserud  979 63 623   Jørn Liebezeit  92045427 
leder@nfpt.no     jorn@liebezeit.no   
Styremedlemmer:     Medlemmer:  
Tone Fredø 97062614   Ingvild Dedekam-Simonsen 93089912
okonomi@nfpt.no     ingvildhenninen@yahoo.no  
Anita Hvale 93603534   Halvor Kjølstad 91166548
anitahvale@hotmail.com     halvor@dvergstadconsulting.no  
Frederick Nathanael 92033236   Karin Hall (varamedlem) 92650056
luciusnathanael@yahoo.no     mail@karinhall.no  
Elizabeth Grønn 90795501      
elizabethgronn@hotmail.com         
Varamedlemmer:     REPRESENTANTER NFP:   
Monika Lillevik  98009925  

Hovedrepresentant:

Anne Sloth Dieserud

    97963623
info@bodymindoslo.no     Vararepresentant:
 Frederich Nathanael
92033236
Torge Øverli  90579408      
torge@ekvilibrium.com        
      VALGKOMITEN:  
      Jørn Liebezeit 92045427
      jorn@liebezeit.no  
      Nina Ringnes 90963971
      post@ninaringnes.no  
         
         
         
         
Du er her: Home NFPT Organisasjonen