Organisasjonen

NFPTs øverste organ er årsmøtet, som velger styret, fagetisk råd og valgkomitéen. Styret er utøvende organ mellom årsmøtene.

Tillitsvalgte 2016 – 2017

STYRET:     FAGETISK RÅD:  
Styreleder:     Leder:  
Stine Madsen Kvaløy  47231113   Jørn Liebezeit  92045427 
post@stinemadsen.no     jorn@liebezeit.no   
Styremedlemmer:     Medlemmer:  
Tone Fredø 97062614   Anne Dieserud  97963623
tone.fredo@gmail.com     dieserudanne@gmail.com  
Eva Visby 90894842   Halvor Kjølstad 91166548
kontakt@evavisby.no     halvor@dvergstadconsulting.no  
Frederick Nathanael 92033236   Karin Hall (varamedlem) 92650056
luciusnathanael@yahoo.no     mail@karinhall.no  
Elizabeth Grønn 90795501      
elizabethgronn@hotmail.com         
Varamedlemmer:     REPRESENTANTER NFP:   
Krestine Pettersen  99588703   Hovedrepresentant;
Stine Madsen Kvaløy
    47231113
 krestine.pettersen@gmail.com     Vararepresentant:
 Frederich Nathanael
92033236
Torge Øverli  90579408      
torge@ekvilibrium.com        
KURS OG SEMINARUVALGET:     VALGKOMITEN:  
Fredrik Nathanael  92033236    Jørn Liebezeit 92045427
 luciusnathanael@yahoo.no     jorn@liebezeit.no  
Eva Visby  95789762   Nina Ringnes 90963971
kontakt@evavisby.no     post@ninaringnes.no  
         
         
         
         
Du er her: Home NFPT Organisasjonen