MEDLEMSSKAP

NFPT har tre typer medlemsskap:

 

1. Fullverdig medlemskap
tilbys dem som er ferdig utdannet psykosynteseterapeuter og som praktiserer som terapeut

NFPTs fullverdige medlemmer har følgende medlemsfordeler:

2. Studentmedlemskap
tilbys studenter som er under utdanning eller som er  i aktiv praksisperiode  med ansvarsforsikring ved  læresteder som oppfyller kravene til medlemskap  i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) . 

NFPTs studentmedlemmer har følgende medlemsfordeler:

3. Interessemedlemskap
tilbys dem  som helt eller delvis har fullført utdannelse som psykoterapeut i psykosyntese,  men som ikke fyller betingelsene for  fullverdig medlemskap eller   studentmedlemskap. Utdannelsen må ha vært ved læresteder som oppfyller kravene til medlemskap i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP), Interessemedlemmer har ikke  stemmerett.

NFPTs støttemedlemmer har følgende medlemsfordeler:

 

Hvordan bli medlem I NFPT ?

Når vi har registrert din innmelding vil du få bekreftelse på E-mail. Fullverdig medlemsskap koster kr. 1100,- pr år og kontingenten forfaller hvert år den 1.februar. I medlemsskapet er inkludert kontingent til NFP på kr. 600,-per år. Hvis du skal ha forsikring koster den kr. 360,- pr år og betales til NFPT samtidig med kontingenten. Studentmedlemskap og støttemedlemskap koster 300,- pr år.