MEDLEMSSKAP

NFPT har tre typer medlemsskap:

 

1. Fullverdig medlemskap
tilbys dem som er ferdig utdannet psykosynteseterapeuter og som praktiserer som terapeut

NFPTs fullverdige medlemmer har følgende medlemsfordeler:

 • NFPT og / eller NFP bak navnet ditt er en kvalitetssikring av deg som psykosynteseterapeut.
 • Du får en presentasjon av deg selv med kontaktinformasjon på våre websider
 • Du kan bli en del av databasen "finn terapeut" på hjemmesiden til  Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP)
 • Medlemskap i NFPT  er en forutsetning for å bli registrert som psykosynteseterapeut i registeret for alternative behandlere og få momsfritak.
 • Du får et fagetisk råd hvor du kan søke råd om  etiske problemstilllinger
 • Klienter kan kontakte fagetisk råd dersom de ønsker  å klag på behandlingen de har fått
 • Medlemskap i NFPT er en forutsetning for EAP-godkjenning.
 • Tilbud om kollektiv ansvarsforsikring.
 • Tilgang på faglig nettverk.
 • Tilbud om kurs og konferanser i regi av NFPT og NFP.
 • Tilgang på hjemmesidens online database der medlemmene selv kan oppdatere sin PFO (profesjonell faglig oppdatering)

2. Studentmedlemskap
tilbys studenter som er under utdanning eller som er  i aktiv praksisperiode  med ansvarsforsikring ved  læresteder som oppfyller kravene til medlemskap  i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) . 

NFPTs studentmedlemmer har følgende medlemsfordeler:

 • Du får en presentasjon av deg selv med kontaktinformasjon på våre websider
 • Du får et fagetisk råd hvor du kan søke råd om  etiske problemstilllinger
 • Tilgang på faglig nettverk.
 • Tilbud om kurs og konferanser i regi av NFPT og NFP.
 • Tilgang på hjemmesidens online database der du selv kan oppdatere sin PFO (profesjonell faglig oppdatering) selvom  PFO-kravene ikke gjelder  for studenter

3. Interessemedlemskap
tilbys dem  som helt eller delvis har fullført utdannelse som psykoterapeut i psykosyntese,  men som ikke fyller betingelsene for  fullverdig medlemskap eller   studentmedlemskap. Utdannelsen må ha vært ved læresteder som oppfyller kravene til medlemskap i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP), Interessemedlemmer har ikke  stemmerett.

NFPTs støttemedlemmer har følgende medlemsfordeler:

 • Du får et fagetisk råd hvor du kan søke råd om  etiske problemstilllinger
 • Tilgang på faglig nettverk.
 • Tilbud om kurs og konferanser i regi av NFPT og NFP.
 • Tilgang på hjemmesidens online database der du selv kan oppdatere sin PFO (profesjonell faglig oppdatering)

 

Hvordan bli medlem I NFPT ?

 • Du kan benytte skjemaet nedenfor, enten til å sende oss spørsmål eller meldinger, eller til å melde deg inn i foreningen.
 • Dersom du er ferdig utdannet ber vi om at du sender oss en kopi av diplomet ved innmelding, enten per post eller e-post.
 • Dersom du er under utdanning, forbeholder vi oss retten til å kontakte skolen for å få bekreftet at du har  studentstatus
 • Dersom du søker interessemedlemskap , trenger vi å vite hvilken bakgrunn du har i psykosyntese

Når vi har registrert din innmelding vil du få bekreftelse på E-mail. Fullverdig medlemsskap koster kr. 1100,- pr år og kontingenten forfaller hvert år den 1.februar. I medlemsskapet er inkludert kontingent til NFP på kr. 600,-per år. Hvis du skal ha forsikring koster den kr. 360,- pr år og betales til NFPT samtidig med kontingenten. Studentmedlemskap og støttemedlemskap koster 300,- pr år.

Du er her: Home NFPT Medlemsskap