Eirin J. Strandvik Røgeberg - Psykosynteseterapeut

Eirin J. Strandvik RøgebergNavn: Eirin J. Strandvik Røgeberg
Sted: Oslo
Adresse: Kurveien 5, 0495 Oslo
E-mail: eirin.rogeberg@live.no
Mobil: 91708828
Webside: www.terapiogdrom.com, www.psykosyntese.info
Beskrivelse:
Jeg er registrert psykosynteseterapeut MNFPT og har arbeidet som terapeut siden 2004. Jeg er også utdannet drømmeveileder, og har vært med å starte Institutt for kreativt drømmearbeid . Jeg tar imot klienter til indivudualterapi og holder kurs i kreativt drømmearbeid.

Du er her: Home Finn terapeut Psykosynteseterapeuter Eirin J. Strandvik Røgeberg - Psykosynteseterapeut