Psykosynteseterapi

I psykosyntese har vi tillit til menneskets egne ressurser og sjelens dype lengsel etter å utrykke seg. Det er du og dine behov som står sentralt i terapien og det er du som har de nødvendige ressurser for å kunne løse opp indre spenninger og skape indre fred, frihet og harmoni i ditt liv.

Terapeuten vil møte deg der du er og vil være en ledsager og støtte på din indre reise mot økende bevissthet om deg selv og din prosess. Utgangspunktet for terapien er en terapeutisk samtale, og relasjonen mellom klient og terapeut. I psykosynteseterapien tar vi blant annet i bruk drømmer, visualisering, og bevisstgjøring av kroppen.

Selv om psykosynteseterapien er basert på samtale, er den en helhetlig psykologi som innbefatter menneskets tanker, følelser, kropp og sjel. Metode og teknikk varierer mellom terapeutene og i forhold til klientenes behov og prosess.

Hva kan psykosynteseterapien gi deg?

Å gå regelmessig i terapi vil bidra til at du tilegner deg et nytt syn på deg selv og andre, og kan gi deg en større aksept av alle delene av din personlighet. Det vil legge til rette mulighetene for å:

Psykosyntesen

Psykosyntesen ble utviklet tidlig på 1900-tallet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli.

Han studerte hos Freud, og i likhet med flere av Freuds medarbeidere videreutviklet også Assagioli hans ideer. Assagioli bygde en bro - en syntese - mellom vestens analytiske tenkning og østens filosofi. Ut fra dette grunnla han sin egen psykologiske teori og modell, og kalte denne psykologiske forståelsesmodellen for psykosyntese.

Assagioli var opptatt av at vi mennesker har en sjel som lengter etter å utrykke seg. Denne modellen vektlegger menneskets egne ressurser og indre kunnskap og gjør dem mer tilgjengelige slik at vi kan virkeliggjøre vårt fulle potensiale.

Psykosyntesen er en transpersonlig psykologi som også rommer menneskets spirituelle side og åndelige søken.