Organisasjonen

NFPTs øverste organ er årsmøtet, som velger styret, fagetisk råd og valgkomitéen. Styret er utøvende organ mellom årsmøtene.

Tillitsvalgte 2016 – 2017

STYRET:     FAGETISK RÅD:  
Styreleder:   Leder:  
Stine Madsen Kvaløy  47231113  
post@stinemadsen.no  
Styremedlemmer: Medlemmer:  
Tone Fredø 97062614 Øystein Simmenes 95022526
tone.fredo@gmail.com oystein@simmenes.no  
Eva Visby 90894842 Marc van Maris 48894741
kontakt@evavisby.no mavama61@hotmail.com  
Frederick Nathanael 92033236 Karin Hall (varamedlem) 92650056
luciusnathanael@yahoo.no mail@karinhall.no  
Elizabeth Grønn 90795501  Halvor Kjølstad  91166548
elizabethgronn@hotmail.com  halvor@dvergstadconsulting.no  
Varamedlemmer: REPRESENTANTER NFP:   
Krestine Pettersen  99588703   Hovedrepresentant;
Stine Madsen Kvaløy
    47231113
 krestine.pettersen@gmail.com   Vararepresentant:
 Frederich Nathanael
92033236
Torge Øverli  90579408

 
torge@ekvilibrium.com  
KURS OG SEMINARUVALGET:   VALGKOMITEN:  
Fredrik Nathanael  92033236  Jørn Liebezeit 92045427
 luciusnathanael@yahoo.no jorn@liebezeit.no  
Eva Visby  95789762 Nina Ringnes 90963971
kontakt@evavisby.no post@ninaringnes.no  
 
 
 
 
Du er her: Home NFPT Organisasjonen